•  
      Fot. Marcin Rupik
26.09.2019

Wytną co czwarte drzewo

Znamy szczegóły planowanej wycinki w tarnogórskim parku Miejskim w ramach jego rewaloryzacji. Z 4 tys. drzew pod topór pójdzie 900. Park ma być bardziej “autentyczny” i nawiązywać do tego, jak wyglądał 100 lat temu.

– Jesteśmy tu z powodu nietrafionego artykułu, który wywołał niepotrzebny szum medialny w przestrzeni publicznej – mówił Piotr Korab, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. We wspominanym tekście jako pierwsi napisaliśmy o planowanej zmianach w parku Miejskim m.in. wycince 900 drzew. Artykuł spotkał się z bardzo dużym odzewem, a plany względem parku – z krytyką. Mieszkańcy zwracali uwagę, że w tak ważnej sprawie nie było żadnych konsultacji społecznych i urząd nie informował o planach. W efekcie 26 września w urzędzie odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono szczegóły rewaloryzacji – a nie rewitalizacji – parku.

Projekt był ściśle konsultowany z ekspertami Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Czuwali nad jego przygotowaniem, jak i dokumentacji projektowej, a na wycinkę zgodził się śląski wojewódzki konserwator zabytków. W planach jest wycinka 929 drzew z terenu, na którym rośnie ich w sumie 4 tys. Przyczyny to kwestie bezpieczeństwa i przywrócenie zabytkowego układu kompozycyjnego. Jak twierdził naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Adam Mrugacz większość z 929 drzew jest w złym stanie. Ponad 700 z nich ma obwody pnia nie przekraczające 100 cm, 153 ma obwody do 150 cm, 44 – do 200 cm, a 15 – powyżej 200 cm. Park został podzielony na 20 sektorów. W jednym z nich zostanie wycięte ponad 300 drzew, w pozostałych mniej. W sumie pielęgnacja zieleni – wycinka, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne, założenia wiązań, które zabezpieczą konary przed złamaniem i nowe nasadzenia mają kosztować 10 mln zł.

Całość kosztorysu opiewa na sumę 24 mln zł. Pozostałe 14 mln zł będzie kosztować m.in. przebudowa muszli koncertowej, stawu i placu zabaw, budowa wejścia na górkę rekreacyjną i wyprofilowanie jej oraz zabezpieczenie. Odnowione mają zostać charakterystyczne elementy jak glorietta, pergola, tzw. domek Baby Jagi. Park Miejski ma wyglądać jak w 1920 roku. – Trzeba zadać sobie pytanie, czy chcemy mieć w mieści las czy park? Czy chcemy mieć UNESCO czy nie? Musimy dbać o każdy z 28 obiektów, przywrócić założenia kompozycyjne tam, gdzie możemy – mówił Zbigniew Pawlak, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

W konferencji wzięli też udział mieszkańcy. Głównym zarzutem, który pojawiał się w dyskusji był brak konsultacji społecznych. Z zadawanych urzędnikom pytań wynikało też, że wiele ważnych spraw w czasie przygotowywania dokumentacji pominięto. Nie ma szczegółowych ekspertyz ornitologicznych, chiropterologicznych i entomologicznych, które dotyczą poszczególnych drzew. Jeśli cięcia odbędą się po sezonie lęgowym ptaków, zaszkodzą nietoperzom i odwrotnie. Otwartym pozostaje pytanie, czy masowa wycinka nie zaszkodzi drzewom, które pozostaną – będą bardziej narażone na działanie gwałtownych wichur. – Nasze obawy względem tych planów i brak zaufania nie są bezpodstawne. Oglądamy plac Wolności, który był z pomocą fachowców rewaloryzowany i umierają tam wszystkie drzewa, bo jest tak dokładnie wyłożony kostką. Zostały tylko niewielkie przestrzenie, gdzie dostaje się woda. Rok temu podczas wycinki w Reptach Śląskich zginęło ponad 40 nietoperzy, które siedziały w dziupli – komentował Krzysztof Mazik. Były też pytania o to, czy plany względem parku nie skończą się na wycince, która jest najmniejszym kosztem rzędu 300 tys. zł. Miasto chce się starać o dotację ze środków unijnych, ale na razie nie ma w tej sprawie konkretów.

Alicja Jurasz


Artykuł ukazał się w GWARKU 39/2019 z 01.10.2019

komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.