15.08.2017

27 mln zł dla spółdzielni w Piekarach Śl. i w Tarnowskich Górach

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano sześć kolejnych umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspomagającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu. Wśród beneficjentów, do których trafi ponad 27 mln zł, są spółdzielnie z Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór.

Podpisane umowy dotyczą dofinansowania inwestycji wartych ponad 58 mln zł. W ramach tych projektów zmodernizowanych zostanie prawie 19 km sieci ciepłowniczych, zainstalowanych 110 indywidualnych węzłów cieplnych, termomodernizacji poddane zostaną dwa budynki mieszkalne, z 9 budynków wielorodzinnych zostanie usunięty azbest, a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 4.967,28 MG CO2, przy zmniejszeniu zużycia energii 43.242,07 GJ.

W Tarnowskich Górach beneficjentem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek. Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych ma skutkować poprawą efektywności energetycznej. Całe przedsięwzięcie jest warte ponad 2,5 mln zł, dofinansowanie to 1 mln 330 tys. zł, w tym dotacja 443 tys. zł, a pożyczka 886 tys. zł, która może zostać umorzona do kwoty 354 tys. zł. Rozpoczęcie robót zaplanowano na wrzesień, koniec w grudniu 2018 r.

Spodziewany efekt to 110 mieszkań z lepszą klasą zużycia energii. Założono zmniejszenie zużycia energii o ok. 2186 GJ/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ok. 277,33 Mg równoważnika CO2/rok.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich otrzyma dofinansowanie na demontaż i utylizacją płyt azbestowo-cementowych z 9 wielorodzinnych budynków oraz ich termomodernizację. Koszt przekracza 7 mln 300 tys. zł. Dofinansowanie to prawie 4 mln zł, dotacja przekroczy 1 mln zł, pożyczka 2 mln 900 tys. zł może zostać umorzona do kwoty 527 tys. zł. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2019 r.

Efekt to 393 mieszkania z lepszą klasą zużycia energii. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów to ok. 11.681,00 GJ/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - ok. 1.063,71 Mg równoważnika CO2/rok.

WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcję instytucji wdrażającej w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 na podstawie umowy zawartej z Ministrem Gospodarki w grudniu 2014 r.

(mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 32 z 14.08.2017

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.