14.09.2018

Zaproszenie do udziału w konkursie

WFOŚiGW w Katowicach zaprasza młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie “Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM.

Ideą konkursu i kongresu jest zachęcenie młodzieży do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących poprzez opracowanie "Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości". Kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców, dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu.

Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. "Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości" może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Organizatorzy konkursu, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, liczą na kreatywność i pomysłowość uczestników.

Kapituła konkursu będzie oceniać nadesłane prace pod względem zgodności z wybranym obszarem tematycznym, zakres przesłania (czy odnosi się do spraw szkolnych, miejscowości, spraw globalnych, regionu), wartość merytoryczną, formę, wykorzystanie problemów lokalnych w formułowaniu przesłania.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.wfosigw.katowice.pl. Wypełnioną kartę należy odesłać do 28 września na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: i.naprzal@wfosigw.katowice.pl. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 36/2018 z 11.09.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.