•  
     
26.08.2015

Zielona nauka, zielona zabawa

Kalety otrzymały 14 200 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na urządzenie ścieżki ekologiczno-dydaktycznej Nauka i zabawa na Leśnej Rajzie. To kolejny element edukacji ekologicznej, który zostanie zaproponowany turystom odwiedzającym stawy w Zielonej.

Leśno Rajza to sieć ścieżek rowerowych, przebiegających przez sześć gmin: Kalety, Koszęcin, Świerklaniec, Woźniki, Miasteczko Śląskie i Tworóg. Ścieżki łączą miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, historycznych i rekreacyjnych. Podróżując nimi możemy dotrzeć m.in. do: rezerwatu Jeleniok-Mikuliny ze stanowiskiem lęgowym żurawia, zatopionej kopalni na tzw. Pasiekach, rezerwatu przyrody Góra Grojec. Leśno Rajza przebiega także w okolicy Zielonej, gdzie na Małej Panwi osiedliły się bobry. Ale to nie jedyna ciekawostka przyrodnicza tego miejsca. O wielu innych ma opowiadać właśnie ścieżka ekologiczno-dydaktyczna, znajdująca się na trasie Leśnej Rajzy. Będzie liczyła około 5 km długości. — Na ścieżce zamierzamy postawić trzy innowacyjne, drewniane konstrukcje – gry terenowe oraz jeden drewniany słup służący do poznawania gatunków grzybów — informuje Klaudiusz Kandzia, burmistrz Kalet.

W grze "Sprawność - dendrolog - poznajemy drzewa" zostanie umieszczony panel edukacyjny z opisem drzew liściastych i iglastych, prezentacją wybranych gatunków oraz ciekawostkami. Poniżej znajdzie się pięć obracanych kostek z kolorowym nadrukiem, których układanie pozwoli na sprawdzenie zdobytej wiedzy. Przed tą grą - podobnie jak przed pozostałymi - znajdzie się ławka wykonana z połowy bala, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części.

Gra "Sprawność - ornitolog - poznajemy ptaki" będzie miała panel edukacyjny z opisem 4 rzędów ptaków: śpiewające, szponiaste, wodne, łowne lub leśne wraz z przykładowymi gatunkami. Ta wiedza pomoże w ułożeniu kostek edukacyjnych.

Gra "Sprawność - ekolog - ekosystem wodny" będzie miała grafikę obrazującą sieci troficzne w ekosystemie wodnym oraz elementy weryfikujące wiedzę gracza.

Konstrukcją odbiegającą kształtem od poprzednich będzie "Światowid - grzyby leśne". Na słupie należało będzie dopasować do siebie ilustracje, które znajdą się na sześcianach obracanych w taki sposób, aby utworzyły logiczny ciąg, np. grzyby jadalne, niejadalne, chronione, mikoryzowe, pasożytnicze itp. Ma to pomóc w odkrywaniu gatunków grzybów, które można spotkać w naszych lasach.

Poza grami zostanie wydrukowana ulotka o ścieżce ekologiczno-dydaktycznej.

Jak mówi burmistrz Kandzia świadomość ekologiczna społeczeństwa jest wciąż niska. — Z doświadczenia wiemy, że gry terenowe mają "większą siłę przebicia" niż standardowe tablice informacyjno-przyrodnicze. Istnieje zatem większa szansa dotarcia do społeczeństwa z wiedzą przyrodniczą. Edukacyjne gry terenowe będą cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi oraz młodzieży, ponieważ będą mogli zgłębiać wiedzę przyrodniczą dzięki zabawie i tym samym połączyć przyjemne z pożytecznym — mówi.

Poza turystami będą z nich korzystać także uczniowie kaletańskich szkół, dla których organizowane są lekcje przyrody na łonie natury.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.