• — Zielone Czeki to nagroda dla pasjonatów ekologii, którzy realizują różne zadania, poświęcając swój czas i często także pieniądze — powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
    — Zielone Czeki to nagroda dla pasjonatów ekologii, którzy realizują różne zadania, poświęcając swój czas i często także pieniądze — powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
26.08.2015

Zielone czeki

W Kinoteatrze Rialto w Katowicach podczas uroczystej gali wręczone zostały “Zielone Czeki 2015”. Wśród uczestników gali byli m.in.: Gabriela Lenartowicz i Kazimierz Karolczak — członkowie Zarządu Województwa Śląskiego, Tomasz Jędrzejczak — podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Bronisław Karasek — przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego,  członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, samorządowcy miast i gmin województwa śląskiego, władze uczelni wyższych,  przedstawiciele służb mundurowych, beneficjentów, członków Kapituły “Zielonych Czeków”, nominowani do nagrody, działacze ekologiczni oraz dziennikarze.

"Zielone Czeki" przyznawane są przez kapitułę składającą się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 55 zgłoszeń. Decyzją kapituły przyznanych zostało 13 "Zielonych Czeków" — 3 nagrody zespołowe i 4 nagrody indywidualne. Przyznano także 1 dyplom uznania i 15 dyplomów honorowych.

"Zielone Czeki 2015" — laureaci nagród i dyplomów

W kategorii programy i akcje proekologiczne "Zielony Czek" otrzymał zespół: Adam Gabryś, Izabela Cogiel, Radosława Radziwończyk-Gabryś "za całokształt działalności proekologicznej w ramach Stowarzyszenia "Nasze Kalety", które aktywnie włącza się w popularyzację wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych".

W kategorii prace naukowo-badawcze "Zielony Czek" odebrał dr inż. Robert Mysłajek "za wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego".

W kategorii edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży "Zielony Czek" otrzymali: zespół Ewa Chmielorz, Agnieszka Król, Justyna Soblik — edukatorki z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci z Mikołowa nominowane "za ogromne zaangażowanie i poświęcenie, jakim kierują się podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym", oraz hm Andrzej Lichota — "od wielu lat kreator polityki ekologicznej Chorągwi Śląskiej; dzięki jego aktywności powstało Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej".

W kategorii działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych "Zielony Czek" dostała dr Agnieszka Bielska-Brodziak "za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi", a dyplom honorowy otrzymali m.in: zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek — "nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, pomysłodawcy i organizatorzy konkursów ekologicznych, organizatorzy cyklicznych warsztatów, wykładów, w tym konferencji dla samorządów, przedsiębiorców, nauczycieli".

Do nagrody specjalnej kapituła wybrała zespół: Anna Tarkowska, Agata Sady, Michał Siedlaczek za "działania popularyzatorskie na rzecz śląskiej przyrody i środowiska naturalnego, promocję zasad zrównoważonego rozwoju, wspomaganie edukacji formalnej i nieformalnej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw młodego pokolenia — publikacje o zasięgu ogólnopolskim — promocja na terenie całego kraju".

W kategorii publicystyka ekologiczna "Zielony Czek" kapituła przyznała Jarosławowi Myśliwskiemu "za działania mające na celu promocję trasy rowerowej "Leśno Rajza", w tym m.in. zainicjowania nakręcenia filmu przyrodniczego o tej trasie" . — Gratuluję. Ta nagroda ekologiczna trafiła we właściwe ręce. Jest to wyróżnienie za wkład w rozwój ochrony środowiska i promocję terenów zielonych w powiecie tarnogórskim — mówi prezes Pilot.


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.