• Laureaci Zielonych Czeków z Andrzejem Pilotem, prezesem WFOŚiGW.
    Laureaci Zielonych Czeków z Andrzejem Pilotem, prezesem WFOŚiGW. Fot. Jarosław Myśliwski
22.04.2016

Prestiżowe Zielone Czeki

Jak co roku w Dzień Ziemi wręczono Zielone Czeki. W tym roku wśród uhonorowanych są nauczyciele tarnogórskiego “Chemika”: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jarosław Wesołek.

Od 22 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznaje Zielone Czeki. Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono 40 osób. Kapituła przyznała 14 Zielonych Czeków - 5 nagród zespołowych i 2 indywidualne. Wręczono je w 22 kwietnia w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

– Dziś dużo słyszymy o tym, jak ważne jest wspólne dbanie o Ziemię i jaki wpływ mają na środowisko nasze codzienne, drobne czynności. Dzień Ziemi to w pewnym sensie święto nas wszystkich. Chcemy pokazać i nagrodzić tych, którzy swoją działalnością i pomysłami próbują wpływać na nasze postawy. Od 22 lat nagradzamy takie osobowości. Prestiżowe nagrody odebrało ponad dwieście osób – stwierdził Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Ziemię mamy tylko jedną, więc od naszych decyzji zależy jej i nasz los. Przyroda nie zna nagrody, ani kary. Zna tylko konsekwencje i to od nas zależy, jakie one będą.

Zielone Czeki przyznawane są w kilku kategoriach. Otrzymują je naukowcy, społecznicy, nauczyciele, dziennikarze. W kategorii edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży nagrodzono zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jarosław Wesołek. Nominowani to nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. W ich przypadku możne powiedzieć, że do trzech razy sztuka: dwa lata temu byli nominowani, w ubiegłym roku otrzymali dyplomy uznania, a w tym nagrodę.

Uzasadniając decyzje, podkreślono rangę organizowanych przez nich powiatowych konkursów ekologicznych, opracowanie i organizację cyklicznych zajęć otwartych dla uczniów z regionu, kreowanie systemu edukacji proekologicznej nauczycieli i uczniów poprzez udział w wykładach i akcjach Centrum Edukacji Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej.

– Dziękuję dzieciom i młodzieży, która reaguje na ofertę konkursów, które przygotowujemy. Dziękuje też ich nauczycielom, bo bez tego zapału nie byłoby laureatów. Poza pomysłami na konkursy i ich odbiorcami potrzebni są też sponsorzy - dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają, w tym także funduszowi – powiedział Jarosław Wesołek. – Nauczyciele z naszej szkoły organizują lekcje ekologiczne także dla młodzieży z gimnazjów i podstawówek. Staramy się, żeby Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach był ośrodkiem ekologicznym i zapraszamy wszystkie organizacje do współpracy.

Jak podkreślała Ewa Cornik tematy konkursów nie są łatwe, dotyczą m.in zagadnień prosumenckich, a w tym roku encykliki ekologicznej Laudato Si. – Ale młodzież podejmuje te tematy, czyta, opracowuje i to jest dla nas satysfakcją. Naszymi konkursami interesują się też szkoły z powiatów ościennych – dodała.

Zielone Czeki to nagrody o charakterze finansowym, w przypadku zespołów wynoszą 5 tys. zł dla osoby.

Zielone Czeki 20016

Innowacje i technologie - nie wyłoniono laureata.

Dyplom uznania:

- Piotr Komraus – za innowacyjny program ograniczania strat wody, który pozwolił na zaoszczędzenie 372 tys. m sześc. wody w ciągu 5 lat istnienia firmy Aqua-Sprint Wodociągi Siemianowickie

- Bogusław Berka – za zastąpienie węgla i oleju opałowego paliwem gazowym w procesie suszenia zbóż na terenie obiektu w Bojanowie spółki AGROMAX.

Programy i akcje proekologiczne dotyczące ochrony przyrody

- dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski - za unikalną działalność społeczną w dziedzinie poprawy standardów prawnej ochrony zwierząt w Polsce, popartą wiedzą merytoryczną na najwyższym poziomie,

- zespół: Maja Głowacka, Bogdan Ogrodnik – za opracowanie i przeprowadzenie autorskich programów Badamy, poznajemy, chronimy. Program czynnej ochrony przyrody w lasach nadleśnictwa Rybnik oraz program Przyrodnicze Katowice; członkowie zespołu są założycielami Pracowni Edukacji Żywej.

Prace naukowo-badawcze

- dr inż. Krzysztof Klejnowski – za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony powietrza, badania właściwości fizyko-chemicznych cząstek stałych w atmosferze, publikacje popularyzujące wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim oraz zaangażowanie od 2003 roku w prace Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, a od 2009 roku w pracach Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Dyplomy uznania:

- Dariusz Tlałka za badania i prace naukowe nad paprotnikami na obszarze województwa śląskiego i terenach przyległych; nominowany to odkrywca 5 nowych gatunków paprotnika, autor i współautor 28 publikacji naukowych, badania prowadzi społecznie i nie jest związany z żadną jednostką naukową,

- dr Andrzej Tyc za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz Regionalnej Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

- zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek

Dyplom uznania

- dla zespołu Robert Mańczyk, Dariusz Heppner, Bogdan Kubat, który od kilku lat prowadzi akcję "Młodzieżowe spotkania z przyrodą", w której udział wzięło 500 dzieci ze szkół i przedszkoli.

Publicystyka ekologiczna

- nie wyłoniono laureata.

Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych:

- zespół: Maria Staniszewska, Halina Stolarczyk, Aleksandra Józewicz za wskazywanie zielonej alternatywy działań podejmowanych przez każdego z nas oraz rozwiązań systemowych, które temu sprzyjają, za budowanie świadomości, że działania proekologiczne nie są trudne.

- zespół: Piotr Kohut, Józef Michałek za promocje oraz rozpowszechnianie idei Redyku Karpackiego w Beskidach oraz za zaangażowanie w program OWCA plus.

Dyplomy uznania:

- zespół: Alicja Czerwińska, Michał Kisio, Marcin Niesyt - dyplom uznania za organizację i udział w akcjach ulicznych, informacyjnych warsztatach dotyczących zdrowego żywienia w ramach Stowarzyszenia Otwarte Klatki,

- Łukasz Fuglewicz – dyplom uznania za animację interdyscyplinarnych działań łączących przyrodę, kulturę i aktywność fizyczną.

Nagroda specjalna

- zespół: Czesław Śleziak, Grzegorz Pasieka za działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizacje szkoleń, konferencji, seminariów na tematy związane z ochroną środowiska, a także publikacje w wydawnictwach ekologicznych.

Jarosław Myśliwski

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


komentarze
z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.