•  Nasi EkoAktywni, czyli Stowarzyszenie "Nasze Kalety" znane z wielu akcji na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
    Nasi EkoAktywni, czyli Stowarzyszenie "Nasze Kalety" znane z wielu akcji na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Fot. Archiwum
19.06.2017

Zmotywowani EkoAktywni

Pierwszy raz nagrody wręczane były w 2008 roku i do tej pory fundusz uhonorował 164 organizacje, przeznaczając na ten cel prawie 2 miliony złotych. Wśród nagrodzonych EkoAktywnych i w tym roku znalazły się organizacje z powiatu tarnogórskiego.

– W ten sposób chcemy nagradzać najbardziej aktywne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz ekologii. Ma je to motywować do podejmowania kolejnych przedsięwzięć – mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Wspaniałych sojuszników w dbałości o nasze środowisko naturalne nam nie brakuje, a podejmowane działania charakteryzują się dużą różnorodnością, pomysłowością, są niezwykle wartościowe dydaktycznie i spotykają się z wielkim pozytywnym odbiorem.

Nagrody wręczono 10 czerwca. Wśród nagrodzonych są Fundacja na rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie", Stowarzyszenie "Nasze Kalety", Klub Ekologiczny "Zielony Chemik" przy Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Koło Przyrodnicze przy Szkole Podstawowej w Czekanowie. Fundacja otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys. zł, pozostałe podmioty - 5 tys. zł.

Fundacja "Miasteczko Śląskie" działa od 25 lat i nieprzerwanie realizuje zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej. Obszarem szczególnego zainteresowania jest oddziaływanie ołowiu na zdrowie dzieci, młodzieży i dorosłych. Łączy pracę branżowego instytutu, służby zdrowia, jednostki ochrony środowiska, edukacji, instytucji obywatelskiej, podmiotu zaufania społecznego. Do niewątpliwych sukcesów należy zorganizowanie profesjonalnego systemu zintegrowanego monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia na ołów. W bazie wyników jest już ponad 90 tys. dzieci. System uzupełniony jest szeroko zakrojoną działalnością edukacyjną dostosowaną do różnych grup wiekowych. Corocznie działania te obejmują minimum 10-12 tysięcy odbiorców.

Dorobek Stowarzyszenia "Nasze Kalety" to m.in. publikacje na łamach mediów eksponujące ekologiczne i przyrodnicze walory powiatu tarnogórskiego. Stowarzyszenie jest również organizatorem "Rodzinnego Grzybobrania" – plenerowej imprezy łączącej edukację ekologiczną z integracją.

Klub Ekologiczny "Zielony Chemik" działa od 2008 rok i skupia się na trzech obszarach: edukacja ekologiczna i prozdrowotna, ekologia konkursowa i ekologia na co dzień. – W każdej z tych przestrzeni "Zielony Chemik" promuje postawy proekologiczne, przyczyniając się do szerzenia wiedzy i świadomości wśród mieszkańców powiatu tarnogórskiego i powiatów ościennych. Działalność klubu jest niezwykle różnorodna, składają się na nią: lekcje otwarte, konkursy ekologiczne, segregacja odpadów i recykling odpadów komunalnych i chemicznych – informuje Krzysztof Krzemiński, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach.

Od 12 lat członkowie Koła Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej w Czekanowie uczą uczniów, a pośrednio także ich rodziców, codziennej dbałości o środowisko, a istotnym elementem tych działań jest selekcja odpadów. Kolejnym przykładem stałej edukacji ekologicznej jest domowy monitoring zużycia wody i energii elektrycznej rejestrowany przez dzieci. W "kartach badacza" dokonywana jest analiza zużycia, dając możliwość wyciągnięcia wniosków i podjęcia działań oszczędnościowych.

Jarosław Myśliwski


komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.