blog
nowe wpisy
05-Grudzień-2017 (08.05), autor: Andrzej Kanclerz

#14276. Samsel o Conradzie w TCK

Już dzisiaj 5 grudnia o 18:00 odbędzie się spotkanie z Karolem Samselem w Salonie Literackim Tarnogórskiego Centrum Kultury. W pierwszej części wysłuchamy wykładu na temat “Polak w angielskim świecie. Joseph Conrad w oczach Zachodu”. Będzie to nasze podsumowanie Roku Conrada. W drugiej części Karol Samsel zaprezentuje swoje nowe wiersze.

Karol Samsel (ur. w 1986 r.) – poeta, doktor, historyk literatury, filozof. Autor tryptyku poetyckiego zatytułowanego Trzy pogrzeby, wydawanego w latach 2014-2016 nakładem szczecińskiego Wydawnictwa FORMA (Więdnice, 2014; Prawdziwie noc, 2015; Jonestown, 2016). W 2017 roku nominowany do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego za tom Jonestown. Redaktor działu esejów i szkiców kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”. Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współredagował tomy prac poświęconych Norwidowi, Fredrze i
poetom-studentom podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego: Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid (Warszawa 2012), Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin (Warszawa 2015) i Poeci-studenci
podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu (w przygotowaniu). Publikował swoje teksty w „Pracach Filologicznych”, „Studiach Norwidianach” oraz w „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. Członek Polskiego Towarzystwa
Conradowskiego, badacz życia i twórczości Wandy Karczewskiej. Autor monografii naukowej Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu (Warszawa 2015) oraz tomu gromadzącego teksty poświęcony wyłącznie Norwidowi, Inwalida
intencji. Studia o Norwidzie (2017).

„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.