• Teren hałdy w Przezchlebiu to ponad 140 ha. Zanim pojawiają się tam farmy fotowoltaiczne i inne OZE potrzebna jest jego sukcesywana rekultywacja.  
  • Teren hałdy w Przezchlebiu to ponad 140 ha. Zanim pojawiają się tam farmy fotowoltaiczne i inne OZE potrzebna jest jego sukcesywana rekultywacja.   Fot. dzięki uprzejmości K. Aplika
22.03.2020

Hałda w Przezchlebiu pójdzie pod OZE

Przede wszystkim odnawialne źródła energii (OZE), ale także nieuciążliwa produkcja i usługi to przyszłość hałdy w Przezchlebiu. Jednocześnie gmina Zbrosławice zamierza odejść od przeznaczenia tego terenu pod działalność sportową i rekreacyjną.

Takie informacje można było usłyszeć 10 marca podczas posiedzenia komisji budżetu, gospodarki i rozwoju rady gminy w Zbrosławicach, poświęconego planowanym inwestycjom i rozwojowi przedsiębiorczości. Hałda odpadów powęglowych oraz żużla i popiołów z elektrowni zajmuje powierzchnię około 150 ha. Ten rozległy teren w Przezchlebiu zamierzano wykorzystać między innymi na cele sportowo-rekreacyjne. Z zapowiadanych planów zbudowania strzelnicy długodystansowej czy toru gokartowego nic jednak nie wyszło. Teraz, jak powiedziała Barbara Francikowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UG Zbrosławice, samorząd chce postawić na farmy fotowoltaiczne i inne odnawialne źródła energii, wykorzystując duże nasłonecznienie tego pagórkowatego terenu, który będzie nadal poddawany sukcesywnej rekultywacji.

Zastępca wójta Katarzyna Sosada przypomniała, że dużym atutem gminy są dwa węzły autostrady A1 na jej terenie, co w naturalny sposób przyciąga inwestorów, a dla gminy stanowi okazję do pozyskania dodatkowych dochodów. Jak mówiła, dzięki temu będą większe pieniądze na rozbudowę tak potrzebnej w gminie sieci kanalizacji sanitarnej, budowę dróg, chodników i inne ważne społecznie cele. – Logistyka, magazyny, nieuciążliwa produkcja i usługi z jednej strony i budownictwo mieszkaniowe z drugiej to dwie gałęzie inwestycji, z którymi wiążemy szczególne nadzieje – zaznaczyła Katarzyna Sosada.

Swego czasu protesty mieszkańców sprawiły, że w gminie nie powstały ani farmy wiatrowe, ani strefa logistyczna w rejonie Czekanowa i Świętoszowic, ale otwarto duże centrum logistyczne w Szałszy. Władze gminy liczą, że na terenach w pobliżu obu węzłów A1 będą mogły powstać w przyszłości kolejne hale magazynowe. Oby tylko nadążało za nimi infrastruktura drogowa, bo na planowane rondo w Szałszy czeka się już od bardzo dawna.

Już teraz bardzo dobrze rozwija się w gminie budownictwo mieszkaniowe. Deweloperów nie trzeba nawet specjalnie zachęcać do inwestowania, gdyż mieszkańcy ościennych miast nie od dziś bardzo chętnie osiedlają się na jej terenie. Dla Zbrosławic to nie tylko powód do dumy i prestiżu, ale też konkretne pieniądze. Jak wskazała Lucyna Kaminska, skarbnik gminy, dochód z podatku od osób fizycznych to prawie 20 mln zł, o kilka milionów więcej niż w wpływy z podatku od nieruchomości.

Krzysztof Garczarczyk


Artykuł ukazał się w GWARKU 11/2020 z 17.03.2020
komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.