03.07.2019

Kasa dla sołectw

Pod koniec czerwca ogłoszono listę rankingową konkursu “Inicjatywa Sołecka”. Są na niej miejscowości z powiatu tarnogórskiego. W sumie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację konkursu przeznaczył 4,5 mln zł.

Na liście rankingowej znalazło się 238 projektów. Dotyczą one m.in. budowy i doposażenia placów zabaw, centrów rekreacji, powstania i remontów: chodników, parkingów, obiektów małej architektury. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także inwestycje związane z rozwojem turystyki, krajoznawstwa i …


Artykuł ukazał się w GWARKU 27/2019 z 09.07.2019
komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.