07.06.2018

Pieniądze dla gmin powiatu tarnogórskiego

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał pieniądze gminom, które wystartowały w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Wśród beneficjentów są Świerklaniec, Tworóg, Ożarowice i Zbrosławice. Teraz jeszcze potrzebna jest uchwała sejmiku potwierdzająca podział pieniędzy. Radni wojewódzcy zbiorą się pod koniec czerwca.

Zbrosławice otrzymały np. 19 tys. zł na Dramatalia. W Nakle Ślaskim przy szkole ma zostać przebudowane przejście dla pieszych koło szkoły i powstać strefa zatrzymania. Gmina otrzymała na to 15 tys. zł. Gminie Tworóg przyznano 35 tys. zł na plac zabaw w Hanusku.

O pomoc finansową mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Poszczególne rady sołeckie opracowały zadania inwestycyjne. W budżecie województwa zarezerwowano na ich wsparcie ok. 4,8 mln zł.

Na liście rankingowej znalazły się 343 projekty. Dotyczą one m.in. rozbudowy lub remontu infrastruktury drogowej. Sołectwa mają też szansę doposażenia swoich zespołów folklorystycznych i sportowych. Wsparcie z budżetu województwa obejmuje także organizację wydarzeń i imprez lokalnych. Niestety, niektóre dotacje w przypadku Zbrosławic są bardzo niskie.

Przyznane dotacje:

Gmina Ożarowice

Celiny - „Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie" - dotacja 8 600 zł (koszt 17 500 zł),

Niezdara – „Mieszkańcy dzieciom” - dotacja 8 600 zł (koszt 17 300 zł),

Ossy - „Mieszkańcy dzieciom” - dotacja 8 600 zł (koszt 17 300 zł),

Ożarowice - „Zagospodarowanie centrum miejscowości" - dotacja 9 100 zł (koszt 18 300 zł),

Pyrzowice - „Częściowe utwardzenie placu zabaw w centrum wsi" - 9 000 zł (18 100 zł),

Tąpkowice - „Obchody jubileuszu 40-lecia powstania Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach oraz zakup strojów dla członków KGW i OSP w Tąpkowicach" – 7 400 zł (15 000 zł),

Zendek - „Bajkowa kraina" - 8 700 zł dotacja (koszt 17 500 zł).

Gmina Świerklaniec

Świerklaniec – „Wsparcie rozwoju i promocji twórczości lokalnej poprzez zakup 8 szt. śląskich ludowych strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerklańcu” - 9 000 zł (18 000 zł),

„Wsparcie rozwoju i promocji twórczości lokalnej poprzez zakup 17 sztuk galowych mundurów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu" – 6000 zł (12 000 zł),

Orzech - „Utwardzenie terenu rekreacyjnego wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu" – 15 000 zł (30 000 zł),

Nakło Śląskie - „Budowa stref zatrzymywania kiss&ride wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przy szkole podstawowej w Nakle Śląskim" – 15 000 zł (30 000 zł),

Nowe Chechło - „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Chechło" – 15 000 zł (30 000 zł).

Gmina Tworóg

Hanusek - "Budowa placu zabaw” - 35 000 zł (45 000 zł),

Boruszowice - „Zagospodarowanie centrum miejscowości Boruszowice” – 10 000 zł (15 000 zł).

Gmina Zbrosławice

Ptakowice - „Montaż i organizacja placu zabaw" – 2850 zł (16 000 zł),

Łubie - „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Długiej – 2850 zł (27 700 zł),

Karchowice - „Budowa wiaty na placu zabaw w sołectwie" - 2850 zł (11 000 zł),

Księży Las - „Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym pw. św. Michał” - 2850 zł (18 000 zł),

Kamieniec - „Zakup nowego sprzętu na plac zabaw" – 2850 zł (25 000 zł),

Laryszów - „Szafka wisząca na puchary" – 1000 zł (2000 zł),

Ziemięcice - „Zakup sprzętu do świetlicy gminnej w Ziemięcicach" – 2850 zł (15 000 zł),

Szałsza - „Organizacja festynu sołeckiego" – 2850 zł (9000 zł),

Zbrosławice – Organizacja imprezy „Dramatalia” – 19 000 zł (40 000 zł).

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.