kultura i rozrywka

VI Rajd Rowerowy “Śladami górnośląskiej szlachty i nie tylko!”

22 września 2019, godz. 09.00
Nakło Śląskie, CKŚ, ul. Parkowa 1

To jedna z flagowych imprez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, która odbywa się corocznie w trzecią niedzielę września w ramach "Szlacheckiego Weekendu". Trasa rajdu wiedzie szlakiem zabytków powiatu tarnogórskiego (i nie tylko!), o których opowiada w czasie postojów dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki.

Cena karnetu: 40 zł. W sprzedaży od 26 sierpnia od godz. 8 w kasie CKŚ.
Zakupu można również dokonać przelewem na konto, wpisując w tytule „RAJD” (szczegółowe informacje odnośnie przelewu zostaną podane 26 sierpnia na stronie internetowej oraz na www.facebook.com/CEKUSRAJD)

Rozmiary koszulek można podać telefonicznie lub mailem na adres: r.piontek.cekus@gmail.com, wpisując w tytule maila: Przelew „RAJD” Koszulka.

Liczba miejsc ograniczona - 200 uczestników.

W cenie karnetu:
- koszulka uczestnika
- posiłek regeneracyjny
- opieka medyczna
- opieka przewodnika
- wóz serwisowy
- niespodzianka w parku Rubina w Miasteczku Śląskim
- ciepły posiłek w parku Rubina w Miasteczku Śląskim
- zniżka 10 % na zakup roweru lub akcesoriów rowerowych i innych usług sklepu rowerowego Adventure w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 1
- udział w konkursie z nagrodami.

Trasa:
Długość : +/- 48 km
Rejestracja przy Centrum Kultury Śląskiej - Pałac w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1 od 7:30 do 8:30 (odbiór koszulek, posiłków regeneracyjnych i inne formalności).
Start: 9:00 – Centrum Kultury Śląskiej – Pałac w Nakle Śląskim
- Centrum Kultury Śląskiej – Pałac w Nakle Śląskim
- Świerklaniec Park
- Wesoła - Bunkier Śląskiej Linii Maginota
- Dobieszowice - Dwór
- Sączów – Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
- Niezdara – Budynek dawnej Izby Celnej
- Miasteczko Śląskie – Park Rubina
- Zorganizowany powrót do miejsca startu – planowany powrót około 18:00

Kontakt – Robert Piontek 505 802 207 lub 32 441 60 28 wew. 103 lub r.piontek.cekus@gmail.com.

Regulamin Rajdu Śladami górnośląskiej szlachty 2019

1. Organizatorem rajdu jest Centrum Kultury Śląskiej, ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie.
2. W przejeździe rowerzystów może brać udział każdy, kto stawi się w wyznaczonym miejscu zbiórki i posiada sprawny rower wyposażony w działające oświetlenie. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką osoby. Każdy uczestnik rajdu (przedstawiciel ustawowy, opiekun) powinien posiadać dokument tożsamości.
3. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
4. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu.
5. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są zachować szczególną troskę o środowisko naturalne, w tym zakazuje się zaśmiecania trasy rajdu i okolic.
6. Przejazd odbywa się po wcześniej zgłoszonej trasie przejazdu. Policja lub Straż Miejska kierują ruchem drogowym w czasie przejazdu rowerzystów.
7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Polecenia Policji, Straży Miejskiej i służb organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Niedostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenia uczestnika z rajdu.
8. Uczestnicy przejazdu poruszają się jednym pasem jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
9. Każdy z biorących udział w Rajdzie uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
10. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
11. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego, w tym zwrotnego od organizatora lub jego zleceniodawców, w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
12. Organizator zaleca, żeby uczestnicy rajdu mieli ubrane kaski ochronne.
13. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie, w tym także zwrot kosztów z tytułu rezygnacji z uczestnictwa.
14. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w czasie trwania rajdu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 r.,poz.1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami
( Dz.U. 2015r., poz.155 j.t ).
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
20. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
21. Rajd odbędzie się niezależnie od pogody.
22. Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.


kultura
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.