Zamknij
REKLAMA
Prace ślusarskie na podstawie rysunków wykonawczych, trasowanie urządzeń, montaż detali i elementów urządzeń.
StPr/21/0079
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 20 PLN

Analiza potrzeb rehabilitacji i usprawniania mieszkańców objętych opieką, opracowywanie planu rehabilitacji, prowadzenie ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych, wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, zaopatrzenie mieszkańca w niezbędny sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, zgłaszanie kierownikowi zapotrzebowania na sprzęt rehabilitacyjny, umożliwianie mieszkańcom korzystanie z przysługujących im uprawnień do świadczeń zdrowotnych,
StPr/21/0062
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 850 PLN

prace ślusarskie na podstawie rysunków technicznych, trasowanie urządzeń, montaż detali i elementów urządzeń
StPr/21/0059
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 18 - 20 PLN

załadunek i rozładunek towaru z pojazdu (mroźnia) na podstawie dokumentów, prowadzenie rejestru dot. użytkowanego pojazdu,
StPr/21/0058
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

organizacja przyjęć ambulatoryjnych, wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza, przyjmowanie i wydawanie leków, przygotowanie sprzętu medycznego, ustalenie zaleconych konsultacji w poradniach; szczegółowe informacje:
StPr/21/0056
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 3 956 PLN

obsługa kancelaryjna, archiwizacja dokumentów,
StPr/21/0046
data rozpoczęcia pracy od 19.01.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

sprzątanie klas, pokoi nauczycielskich itp.
StPr/21/0030
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

nadzorowanie pracy placu zlomowego, przyjmowanie dostaw, wysyłki z placu, klasyfikacja złomu
StPr/21/0031
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

codzienna organizacja i prowadzenie zajęć w klasie przedszkolnej, planowanie przestrzeni w klasie, dbanie o przygotowanie sali do zajęć, bliska współpraca z pozostałymi grupami i dyrekcją w planowaniu i realizacji rocznego planu pracy Przedszkola, utrzymywanie bliskich, przyjacielskich relacji z rodzicami dzieci, w tym tworzenie sprawozdań semestralnych.
StPr/21/0028
data rozpoczęcia pracy od 14.01.2021
wynagrodzenie od 2 800 - 3 000 PLN

sprzedaż artykułów oraz obsługa kasy fiskalnej
StPr/21/0011
data rozpoczęcia pracy od 12.01.2021
wynagrodzenie od 15 - 17 PLN