Zamknij
- Przygotowanie oraz księgowanie faktur zakupowych i sprzedażowych, - Księgowanie wyciągów bankowych, parowanie rozrachunków, - Sporządzanie rozliczeń zamykających miesiąc, kwartał, rok, - Kontrola i uzgadnianie zapisów na kontach, - Przygotowywanie zestawień i analiz wg bieżących potrzeb.
StPr/20/0928
data rozpoczęcia pracy od 16.11.2020
wynagrodzenie od od 2 100 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków, obsługa kelnerska pizzerii
StPr/20/0927
data rozpoczęcia pracy od 27.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

realizowanie zamówień klientów w zakresie zatrudniania pracowników, przygotowywanie ogłoszeń rekrutacyjnych, prowadzenie selekcji i rekrutacja pracowników z Ukrainy, koordynacja przyjazdów, wprowadzanie na zakłady pracy, kontakt z kierownictwem zakładów pracy w trakcie pracy leasingowanych pracowników
StPr/20/0922
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 1 950 PLN

wykładanie towaru, obsługa klienta, utrzymanie czystości
StPr/20/0918
data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zadania będą ala marketingowe/przedstawicielstwo handlowe/sprzedaż, itp. do wykonania za pomocą internetu (zdalnie/ elastycznie/dorywczo/zarobkowo, z domu, poprzez urządzenie połączone z internetem, do którego ma się dostęp), tj. poczty mejlowej, portalu społecznościowego Facebook, itp. przez około godzinę w tygodniu/co tydzień, ale z możliwością przerwy, gdy zajdzie taka potrzeba. Wynagrodzenie tylko i wyłącznie prowizyjne, czyli płatne za osiągnięty efekt (1% wartości pozyskanej sprawy, co najmniej w przedziale pomiędzy 25 a 70 zł/brutto za zlecenie detektywistyczne).
StPr/20/0919
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
StPr/20/0921
data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
wynagrodzenie od do 17 PLN

• programowanie maszyn CNC laser, • opracowanie zleceń od strony programowej, • nadzór nad jakością wyrobów, • wsparcie techniczne działu produkcji,
StPr/20/0908
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

• opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowych procesów technologicznych, • nadzór nad bieżąco realizowaną technologią produkcji, jej właściwym wdrożeniem i przestrzeganiem instrukcji technologicznych, • ścisła współpraca z działem produkcji, • czynny udział w doskonaleniu istniejących i tworzeniu nowych, produktów, m.in. poprzez wybór stosowanych surowców, opracowanie receptur oraz przygotowanie technologiczne produkcji nowych produktów , • monitorowanie jakości produktów wytwarzanych w procesach produkcji, • nadzór i bieżąca aktualizacja dokumentacji technologicznej, • szacowanie kosztów związanych z realizacją danego procesu technologicznego, • przeprowadzanie warsztatów doskonalenia zawodowego dla pracowników w zakresie pracy zgodnie z instrukcjami technologicznymi,
StPr/20/0906
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

- obsługa wycinarki laserowej, - kontrola wykonanych detali, - dobór parametrów obróbki,
StPr/20/0907
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

- nadzór nad procesami produkcyjnymi - ich zgodność z obowiązującymi technologiami, - rozwiązywanie problemów jakościowych, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, - wypełnianie raportów jakościowych oraz prowadzenie dokumentacji, - koordynacja procesów reklamacyjnych zarówno tych ze strony klientów jaki i tych jakie kierowane są pod adresem dostawców, - udział przy wdrażaniu nowych projektów, - przeprowadzanie audytów jakościowych, - monitorowanie, nadzorowanie i odpowiedzialność za wskaźniki jakościowe, - rozwijanie systemów i narzędzi wspierających proces kontroli jakości, - nadzór nad doborem odpowiednich materiałów i surowców do procesu produkcji.
StPr/20/0905
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN