Zamknij
REKLAMA
obsługa klientów lokalu, obsługa rezerwacji, prace porządkowe w obrębie miejsca pracy, podawanie/serwowanie napoi oraz posiłków,
StPr/21/1217
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wspomaganie Naczelnika Wydziału Edukacji w zarządzaniu i nadzorze nad realizacją zadań oraz pracą poszczególnych pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania Wydziału; koordynowanie spraw związanych z ewidencją niepublicznych szkół i placówek oraz spraw w zakresie finansowania niepublicznych szkół i placówek; bieżące weryfikowanie danych, w tym do bazy Systemu Informacji Oświatowej; sporządzanie materiałów i analiz z dziedziny oświat dla organów powiatu; współpraca z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego i wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty; koordynowanie spraw związanych z planowaniem zadań naborowych do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu oraz nadzorowanie przebiegu procesu elektronicznej rekrutacji; analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych w zakresie zgodności z obowiązującym prawem oświatowym; koordynowanie spraw dotyczących szkolnictwa specjalnego oraz kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii; koordynowanie przygotowania projektów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
StPr/21/1220
data rozpoczęcia pracy od 08.11.2021
wynagrodzenie od od 5 000 do 5 500 PLN

wychowawca, praca z dziećmi, realizacja założeń przedszkola,
StPr/21/1209
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 3 500 PLN

wychowawca, praca z dziećmi, realizacja założeń przedszkola,
StPr/21/1210
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2021
wynagrodzenie od od 1 500 do 1 750 PLN

prace porządkowe w budynku i na zewnątrz, dbanie o tereny zielone, praca na wysokości 3 m.
StPr/21/1211
data rozpoczęcia pracy od 31.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wykonywanie prac agrotechnicznych, pielęgnacyjnych, przygotowanie trwaników oraz nasadzanie drzew i krzewów, konserwacja systemów nawadniających, cięcie drzew, koszenie i regeneracja trawników
StPr/21/1212
data rozpoczęcia pracy od 08.11.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

obsługa maszyn wtryskowych; pobieranie opakowań, oznaczanie wyrobów i kontrola wizualna; przygotowywanie dokumentów;
StPr/21/1214
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Możliwe formy zatrudnienia to: zlecenie, umowa o pracę, b2b. Prowadzenie KPiR i Ewidencji Przychodów, kontakt z klientami, sporządzanie zestawień i wniosków dla klienta
StPr/21/1204
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Możliwe formy zatrudnienia to: zlecenie, umowa o pracę, b2b. Wyliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego dla osób zatrudnionych, sporządzanie rozliczeń ZUS, sporządzanie zestawień i wniosków dla klienta
StPr/21/1205
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

obsługa maszyn do obróbki drewna lub pomocnik w obsłudze maszyn do obróbki drewna
StPr/21/1203
data rozpoczęcia pracy od 25.10.2021
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN