Zamknij
REKLAMA
pakowanie zamówień klientów, prawidłowe oznakowanie przesyłek, przyjmowanie towaru,
StPr/21/1313
data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 010 PLN

cięcie drzew i krzewów, koszenie i regeneracja trawników, wykonywanie prac agrotechnicznych
StPr/21/1314
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

wykonywanie mebli na podstawie projektu, wycinanie i składanie elementów meblowych, transport oraz montaż mebli u klientów,
StPr/21/1312
data rozpoczęcia pracy od 20.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

praca na metalu, w dziale ceramiki
StPr/21/1347
data rozpoczęcia pracy od 03.12.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

wykonywanie robót pomocniczych, montaż instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, instalacji gazowych
StPr/21/1305
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 4 500 do 6 000 PLN

obsługa obcokrajowców w imporcie i eksporcie, czytanie i tłumaczenie dokumentów z krajów trzecich,
StPr/21/1306
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowanie potraw zgodnie z aktualną kartą dań, wprowadzanie nowych dań regionalnych,
StPr/21/1309
data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

sprzątanie pomieszczeń, mycie podłogi, wynoszenie śmieci, odkurzanie, ścieranie kurzu z mebli, mycie sanitariatów,
StPr/21/1310
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

wspomaganie Naczelnika Wydziału Edukacji w zarządzaniu i nadzorze nad realizacją zadań oraz pracą poszczególnych pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania Wydziału; koordynowanie spraw związanych z ewidencją niepublicznych szkół i placówek oraz spraw w zakresie finansowania niepublicznych szkół i placówek; bieżące weryfikowanie danych, w tym do bazy Systemu Informacji Oświatowej; sporządzanie materiałów i analiz z dziedziny oświat dla organów powiatu; współpraca z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego i wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty; koordynowanie spraw związanych z planowaniem zadań naborowych do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu oraz nadzorowanie przebiegu procesu elektronicznej rekrutacji; analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych w zakresie zgodności z obowiązującym prawem oświatowym; koordynowanie spraw dotyczących szkolnictwa specjalnego oraz kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii; koordynowanie przygotowania projektów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
StPr/21/1303
data rozpoczęcia pracy od 09.12.2021
wynagrodzenie od od 5 000 do 5 500 PLN

prace zewnętrzne, wznoszenie budynków
StPr/21/1299
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN