Zamknij
REKLAMA
prasowanie spodni damskich
StPr/21/1297
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz gospodarowanie tym zasobem; nadzorowanie ustalania wysokości i terminów wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości; nadzorowanie postępowań administracyjnych z zakresu działania Wydziału określonego w regulaminie organizacyjnym Starostwa; nadzorowanie prac związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, wydawaniem zgód na podziały geodezyjne i wieczystoksięgowe w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste; nadzorowanie postępowań związanych z opiniowaniem wniosków uwłaszczeniowych.
StPr/21/1291
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 5 500 PLN

naprawa urządzeń agd oraz ekspresów profesjonalnych, utrzymanie magazynu części oraz sprzętu, obsługa klienta , odbieranie telefonów i przyjmowanie zgłoszeń, wystawianie fv,
StPr/21/1293
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

czuwanie nad procesem produkcyjnym, sprawdzanie jakości wytwarzanych towarów, bieżące uzupełnienie dokumentacji dot. produkcji
StPr/21/1294
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wykonywanie prac lakierniczych, prace przygotowawcze, obsługa maszyn i urządzeń, bieżące uzupełnianie dokumentacji dot. produkcji
StPr/21/1295
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2021
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

prace przygotowawcze, przygotowanie powierzchni, możliwe przyuczenie do zawodu,
StPr/21/1296
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2021
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na str.: www.bip.tarnowskiegory.pl, zakładka oferty pracy.
StPr/21/1289
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

wystawianie i archiwizowanie dokumentów księgowych
PSZ-ZOPS/31768132
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800

Montaż instalacji elektrycznychy i fotowoltaicznych
StPr/21/0613
data rozpoczęcia pracy od 22.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 6 000 PLN

Montaż instalacji elektrycznychy i fotowoltaicznych
StPr/21/0612
data rozpoczęcia pracy od 22.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 6 000 PLN