Zamknij

zgodnie z ogłoszeniem o naborze na str.: www.bip.tarnowskiegory.pl
StPr/20/0556
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 2 650 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych, odkurzanie biurek, odkurzanie, mycie podłóg i sanitariatów,
StPr/20/0557
data rozpoczęcia pracy od 22.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

praca biurowa w Dziale Finansowo-Księgowym
StPr/20/0558
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

opieka nad Mieszkańcami DPS, karmienie, pielęgnowanie, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i fizjologicznych, wsadzania na wózki, dbanie o stan czystości odzieży Mieszkańca, dowożenie do stołówki, przygotowanie i dowożenie Mieszkańców na terapię zajęciową oraz do sali rehabilitacji, czuwanie nad bezpieczeństwem itp.
StPr/20/0554
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

praca na wywrotce (teren woj. śląskiego)
StPr/20/0522
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

utrzymanie czystości w szkole
StPr/20/0548
data rozpoczęcia pracy od 07.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

przyjmowanie faktur do systemu, wystawianie faktur, przygotowywanie wewnętrznych raportów,
StPr/20/0544
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

telefoniczna obsługa klienta (nie akwizycja), sporządzanie raportów, utrzymywanie dobrych relacji z partnerami firmy
StPr/20/0545
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

udział w postępowaniach administracyjnych i przygotowywanie propozycji rozstrzynięć wynikających z kompetencji Starosty z zakresu ochrony śroidowiska; prowadzenie dokumentacji, w tym baz danych dotyczących w/w spraw; uaktualnianie informacji zawartych w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku; archiwizacja dokumentacji;
StPr/20/0524
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

segrecgacja dowodów i dokumentów z roku 2019, archiwizacja dokumentacji,
StPr/20/0525
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN