Zamknij

przyjmowanie faktur do systemu, wystawianie faktur, przygotowywanie wewnętrznych raportów,
StPr/20/0544
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

telefoniczna obsługa klienta (nie akwizycja), sporządzanie raportów, utrzymywanie dobrych relacji z partnerami firmy
StPr/20/0545
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prowadzenie spraw kancelaryjno-administracyjnych, archiwizacja dokumentacji,
StPr/20/0523
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

udział w postępowaniach administracyjnych i przygotowywanie propozycji rozstrzynięć wynikających z kompetencji Starosty z zakresu ochrony śroidowiska; prowadzenie dokumentacji, w tym baz danych dotyczących w/w spraw; uaktualnianie informacji zawartych w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku; archiwizacja dokumentacji;
StPr/20/0524
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

segrecgacja dowodów i dokumentów z roku 2019, archiwizacja dokumentacji,
StPr/20/0525
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

wykonywanie prac agrotechnicznych, pielęgnacyjnych, przygotowywanie trawników oraz nasadzanie drzew i krzewów, konserwacja systemów nawadniających, cięcie drzew i krzewów, koszenie i regeneracja trawników,
StPr/20/0521
data rozpoczęcia pracy od 23.07.2020
wynagrodzenie od do 17 PLN

zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego; obsługa maszyn i urządzeń na zmianie oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania; przestrzeganie procedur i standardów; zachowanie wysokich standardów jakości i wydajności
StPr/20/0522
data rozpoczęcia pracy od 02.07.2020
wynagrodzenie od 2 800 - 3 200 PLN

sprzedaż produktów bankowych dla klientów indywidualnych, obsługa kasowa klientów, obsługa posprzedażowa klientów,
StPr/20/0510
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

praca biurowa w Dziale Ewidencji i Świadczeń oraz Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
StPr/20/0505
data rozpoczęcia pracy od 29.06.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

przyjmowanie dostaw, wydawanie towaru, dbałość o czystość
StPr/20/0498
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 3 300 PLN