Zamknij
REKLAMA

Podatek od nieruchomości w Lublinie — kto jest z niego zwolniony?

00:00, 01.08.2022 | materiał partnera

Jakie są kwoty podatku od nieruchomości w Lublinie? Kto i gdzie powinien go zapłacić? Wątpliwości jest w tym przypadku wiele, jednak musimy powiedzieć, że obowiązek podatkowy określony jest przez ustawę, w której zapisane jest, jakie podmioty muszą dokonywać opłat zapowiadane mienie. Dokumenty związane z deklaracją i obliczeniami należy złożyć we właściwym dla danej części miasta urzędzie gminy, w którym działa Oddział Obsługi Klienta. Tam zostanie potwierdzona poprawność naszej deklaracji, dzięki czemu będziemy mogli dokonać terminowej opłaty.

Jakich nieruchomości dotyczy obowiązek podatkowy?

Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości dotyczy wszystkich właścicieli, którzy posiadają mienie nieruchome w postaci działek, gruntów lub budynków. Wysokość opłat jest określana przez urząd gminy właściwy dla danego miasta. Organem uprawnionym do przedstawiania ostatecznych stawek jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Raz w roku zostaje również określona maksymalna wysokość stawek, którą przedstawia Minister Finansów.

Podatki są obowiązkowe dla właścicieli gruntów rolnych, leśnych i rybackich, ale również mieszkalnych. Do daniny zaliczone są również budynki mieszkalne oraz ich części, a także te obszary, które zostały wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomości posiadające więcej niż jednego właściciela także są objęte obowiązkiem podatkowym.

Kto zapłaci podatek od nieruchomości w Lublinie, a kto zostanie z niego zwolniony?

Podatek od nieruchomości jest obowiązkowy dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych posiadających grunty lub budynki. Nie unikną go również spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Zwolnione z daniny mogą być jednak niektóre tereny rolne czy leśne,np. budynki gospodarcze. Nie zapłacą również właściciele nieużytków oraz obiektów gospodarczych, których wielkość nie przekracza 35 m2.

W przypadku, gdy właścicielem danej nieruchomości jest więcej niż jeden podmiot, stawki określa się proporcjonalnie do udziałów. Oznacza to, że każdy z właścicieli ma obowiązek zapłacenia swojej części. Wplata, może zostać dokonana jednorazowo przez jednego z nich, jednak obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich.

Jak wygląda składanie deklaracji podatkowych w urzędzie gminy w Lublinie?

Każdy podatnik musi złożyć deklarację, w której będzie zapisane, ile posiada nieruchomości i jakiego rodzaju. Każda z nich musi mieć obliczone wymiary, które następnie mnoży się przez określone stawki podatkowe dla danego regionu. Niezbędne jest złożenie wszystkich załączników, które można znaleźć na stronie internetowej https://przyjazne-deklaracje.pl/lublin/. Są one konieczne do dokonania poprawnych obliczeń, które następnie potwierdzi nam pracownik Działu Obsługi Klienta. Załączniki będą różniły się w zależności od tego, czy dany podatnik jest zobowiązany do uiszczenia daniny, czy też może być z niej zwolniony.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%