Zamknij

Stopy procentowe a Covid-19 w Polsce - co wiemy?

09:53, 24.09.2020 |
Skomentuj

Ostatnia obniżka stóp procentowych przed pandemią koronawirusa miała miejsce w marcu 2015 roku. Widmo recesji na całym świecie i nieprzewidywalne rezultaty zamknięcia gospodarki przyczyniły się do niepewnej sytuacji rynkowej. Z tego powodu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp, co jednak nie spotkało się z aprobatą, a wręcz z krytyką ze strony ekonomistów.

Co to jest stopa procentowa?

Pod pojęciem stopy procentowej kryje się wysokość kapitału, która przysługuje jego posiadaczowi na skutek udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten określany jest najczęściej jako procent od pożyczonej sumy w ujęciu rocznym. Innymi słowy - stopa procentowa stanowi koszt, który trzeba ponieść dodatkowo, pożyczając od kogoś pieniądze, np. biorąc kredyt w banku lub zakładając lokatę. Dla pożyczkodawcy jest to określony procent z pożyczonej sumy, który do niego wróci. Stopy procentowe istnieją również w relacjach banku centralnego z bankami komercyjnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (NBP), wysokość stóp procentowych ustalana jest przez RPP, która stanowi organ decyzyjny NBP. W składzie RPP zasiada prezes NBP wraz z dziewięcioma członkami, którzy powoływani są przez sejm, senat i prezydenta. W Polsce RPP decyduje o czterech rodzajach stóp procentowych:

  • referencyjnej - podstawowej stopie procentowej,
  • lombardowej - stosowanej przy skupowaniu weksli od banków komercyjnych przez bank centralny,
  • depozytowej - stosowanej w przypadku jednodniowych depozytów banków komercyjnych w banku centralnym,
  • redyskoncie weksli - stosowanym przy obliczaniu maksymalnego kosztu pożyczek udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych.

Określenie wysokości stóp procentowych musi odbyć się w taki sposób, aby stabilność waluty była zagwarantowana. W tym aspekcie trzeba również odnieść się do zjawiska inflacji. Wszystkie ze stóp procentowych mają realny wpływ na zyski z lokat i kredytów. Ich wysokość determinuje poziom oszczędności. Jeśli stopy procentowe są niskie, niższe będą również odsetki od zgromadzonego kapitału. Szersze spojrzenie na tę kwestię prezentuje https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/jak-stopy-procentowe-wplywaja-na-stan-naszych-oszczednosci, warto zapoznać się z tą opinią.

Inflacja - jak wpływa na stopy procentowe?

Inflacja i stopy procentowe to terminy nierozłączne. Inflacja rozumiana jest jako proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. To zjawisko ogólnoświatowe, które przyczynia się do spadku wartości pieniądza krajowego. W sytuacji, gdy inflacja zaczyna rosnąć, nieuchronnie zbliża się również moment podnoszenia stóp procentowych. Warto podwyższyć je już nawet wtedy, gdy wyższe ceny wiszą dopiero w powietrzu. Celem jest oczywiście niedopuszczenie, by strumień pieniądza rósł szybciej, aniżeli ilość towarów i usług. Zależności pomiędzy inflacją a stopami procentowymi bardzo często były łatwe do określenia. Znaczne obniżenie stóp procentowych może doprowadzić do inflacji. Spowodowane jest to faktem, iż tańsze koszty kredytów wzmagają konsumpcję, a co za tym idzie - popyt na towary i usługi. Zwiększona produkcja wymusza wzrost cen, a więc także inflację. Wzrost inflacji prowadzi do podniesienia stóp procentowych, które musi być działaniem przemyślanym, ponieważ ich zbyt wysoki poziom zahamuje gospodarkę. Ponadto może przyczynić się do spadku wartości krajowej waluty. 

Stopy procentowe a Covid-19 w Polsce

Polityka pieniężna w Polsce w dobie pandemii koronawirusa spowodowała, że ostatnie obniżenie stóp procentowych przybliżyło je drastycznie do 0. Na chwilę obecną obserwowane są najniższe stopy procentowe w historii, które zachęcają do zaciągania kredytów. Na posiedzeniu RPP 18 marca 2020 roku stopy procentowe zostały obniżone z 1,5% do 1%, następnie w kwietniu do 0,5%, by ostatecznie w maju osiągnąć poziom 0,1%. Decyzja RPP była niewątpliwie oczekiwania, ponieważ tak samo postąpiły inne banki centralne. Pomimo tego, wciąż budzi kontrowersje wśród ekonomistów. Obniżenie stóp procentowych nie miało zaradzić spadkowi podaży, spowodowanej zmniejszeniem produkcji, ani wzrostowi popytu. Jego celem była przede wszystkim pomoc kredytobiorcom oraz obniżenie kosztów obsługi długu dla rządu. Eksperci nadal uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby wspieranie akcji kredytowej, kierowanej do przedsiębiorstw przez banki.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA