Zamknij

prowadzenie zajęć, opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
StPr/20/0442
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace związane z termomodernizacją budynków
StPr/20/0441
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

praca na produkcji przy montażu palet oraz skrzyniopalet, obsługa narzędzi (po krótkim przeszkoleniu), kontrola jakości produktu, prace porządkowe na stanowisku pracy, montowanie elementów i podzespołów z drewna i tworzyw drzewnych oraz odpowiednich akcesoriów.
StPr/20/0443
data rozpoczęcia pracy od 08.06.2020
wynagrodzenie od do 17 PLN

praca z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawacze w ramach Powiatowego Centrum Usług Społecznych, więcej informacji na stronie: www.bip.pcpr.tarnogorski.pl
StPr/20/0440
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

wykonywanie instalacji grzewczych i sanitarnych
StPr/20/0437
data rozpoczęcia pracy od 29.05.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

wykonywanie instalacji grzewczych, instalacji wod.- kan.,
StPr/20/0438
data rozpoczęcia pracy od 29.05.2020
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

opieka nad Mieszkańcami DPS, karmienie, pielęgnowanie, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i fizjologicznych, wsadzania na wózki, dbanie o stan czystości odzieży Mieszkańca, dowożenie do stołówki, przygotowanie i dowożenie Mieszkańców na terapię zajęciową oraz do sali rehabilitacji, czuwanie nad bezpieczeństwem itp.
StPr/20/0427
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prowadzenie biura, fakturowanie, marketing, wysyłanie ofert
StPr/20/0423
data rozpoczęcia pracy od 05.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

odbiór dokumentów do zniszczenia, dostawy materiałów, załadunek, rozładunek
StPr/20/0424
data rozpoczęcia pracy od 05.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa urządzeń i narzędzi ogrodniczych, budowlanych; prace ziemne, brukarskie
StPr/20/0419
data rozpoczęcia pracy od 26.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN