Zamknij
REKLAMA

5 ulg podatkowych, o których warto pamiętać

08:36, 12.01.2022 | materiał partnera

Podatnicy, którzy w danym roku opłacali zaliczki na podatek dochodowy, mają obowiązek złożyć stosowną deklarację roczną do urzędu skarbowego. Mogą oni w niej wykazać różnorodne ulgi, jeśli tylko spełniają ustawowe warunki, aby z nich skorzystać. Oto 5 ulg, o których szczególnie warto pamiętać.

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna nazywana jest czasami ulgą na dzieci - rzeczywiście, mogą z niej skorzystać rodzice bądź opiekunowie dziecka. Wysokość ulgi zależna jest od ilości posiadanych dzieci. Na pierwsze dziecko przysługuje bowiem 1112,04 zł ulgi, jednak tylko w przypadku, gdy roczne dochody rodziców nie przekraczają w sumie 112 000 zł. Osoby samotnie wychowujące dziecko nie mogą przekroczyć limitu 56 000 zł. Na drugie dziecko przysługuje ulga w takiej samej wysokości, jak na pierwsze, na trzecie dziecko wynosi on 2000,04 zł, zaś na czwarte i kolejne - 2700 zł. 

Ulga termomodernizacyjna

Przygotowując rozliczenie PIT 2021 nie należy zapominać o uldze termomodernizacyjnej, która przysługuje właścicielom domów wolno stojących. Wysokość ulgi to aż 53 000 zł, przy czym w przypadku małżonków kwota ta ulega podwojeniu i wynosi 112 000 zł. Warunkiem jest jednak, aby oboje małżonków było współwłaścicielami nieruchomości, na której przeprowadzane są prace termomodernizacyjne. Dodatkowo należy:

 • posiadać faktury VAT potwierdzające poniesienie wydatku,
 • zakończyć przedsięwzięcie w ciągu 3. kolejnych lat podatkowych,
 • odliczyć przyznane ulgi i dotacje - nie mogą one zostać ujęte w zeznaniu podatkowym.

Ulga na internet

O przysługującej uldze na internet zapomina wielu podatników, tymczasem niemal każdy z nas korzysta na co dzień z sieci. Kwotę 760 zł ulgi można odliczyć w dwóch, kolejno następujących po sobie latach podatkowych. W przypadku kontroli skarbowej konieczne będzie okazanie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu - najczęściej są to faktury VAT, lecz jak się okazuje, nawet potwierdzenie przelewu na rzecz dostawcy internetu może być dowodem dla organów podatkowych.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, przy czym nie jest istotny stopień niepełnosprawności. Odliczyć można na przykład wydatki poniesione na:

 • zakup samochodu,
 • zakup leków,
 • dostosowanie mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego,
 • opłacenie turnusów rehabilitacyjnych,
 • opłacenie psa przewodnika.

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest na przykład faktura wystawiona na osobę niepełnosprawną oraz dokumentacja lekarska, która potwierdza konieczność przyjmowania leków czy uczęszczania na zabiegi rehabilitacyjne.

Darowizny

Podatnicy mogą skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu darowizn przekazanych na:

 • cele kultu religijnego - do 6% dochodu,
 • cele edukacji zawodowej - dotyczy składników majątku,
 • rzecz walki z COVID-19.

Dodatkowo z ulgi mogą skorzystać honorowi dawcy krwi - w ich przypadku kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu. Warto pamiętać, że podatnicy mają również prawo przekazać 1% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. 

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%