Zamknij

Czy polskie społeczeństwo jest społeczeństwem informacyjnym?

19:14, 01.04.2020 | .

Żyjemy w czasach, w których każda informacja jest na wagę złota. Odgrywa ona kluczową rolę w różnych sferach aktywności społecznej. Dla rozpowszechniania wiedzy wykorzystuje się technologie informacyjno-komunikacyjne. Czy Polaków można nazwać dziś społeczeństwem informacyjnym?

Wykorzystywanie ICT wśród gospodarstw domowych i osób indywidualnych

Pod pojęciem ICT należy rozumieć „Information and communication technologies”, czyli technologie informacyjne i komunikacyjne. Można spotkać się również z inną terminologią, w której ICT określane jest jako technologie informacyjno-telekomunikacyjne, teleinformatyczne lub techniki informacyjne. Wszystko to dotyczy rodziny technologii przetwarzających, gromadzących i udostępniających informacje w formie elektronicznej.Rozwój technologii ICT przyspiesza i sprawia, że coraz więcej członków naszego społeczeństwa aktywnie je wykorzystuje, choć może sobie nie zdawać z tego faktu sprawy.

Ile osób w Polsce ma komputer i korzysta z internetu?

Społeczeństwo informacyjne aktywnie i systematycznie korzysta z technologii komputerowych, jak i internetu. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku odsetek gospodarstw domowych posiadających w domu przynajmniej jeden komputer wyniósł 82,7 proc. i był zdecydowanie wyższy w gospodarstwach domowych z dziećmi niż bez nich. Raport „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018” pokazuje, że w założonej perspektywie czasowej nieustannie wzrastała liczba regularnych użytkowników komputerów. W 2018 roku dostęp do internetu w domu posiadało ponad 84 proc. gospodarstw domowych i był to wynik o 2,3 punktu procentowego wyższy niż w 2017 roku.

GUS podał także najnowsze dane dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Okazuje się, że w 2019 roku przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 83,1 proc. gospodarstw domowych – wskaźnik ten więc ponownie się zwiększył. Jednocześnie w 2019 roku dostęp do sieci miało 86,7 proc. gospodarstw domowych, co stanowi 2,5 punktu procentowego więcej niż w roku poprzednim.

Jaki Internet mają Polacy?

W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z internetu szerokopasmowego zwiększył się o 4 punkty procentowe. Częściej do sieci logują się gospodarstwa domowe z dziećmi niż te, w których dzieci nie ma. Z siecią w 2018 roku najczęściej łączyły się gospodarstwa domowe położone na obszarach o wysokim stopniu zurbanizowania oraz w dużych miastach. Rzadziej korzystano z niego na obszarach wiejskich, choć dysproporcje pomiędzy miastem a wsią w tym zakresie się zmniejszają.

Najczęściej w ciągu kilku ostatnich lat Polacy łączyli się z internetem z wykorzystaniem łącza stacjonarnego z dostępem szerokopasmowym. W 2016 roku było to 58,7 proc. użytkowników, w 2017 roku 61,2 proc., a w 2018 roku niemal 60 proc. Dużą popularnością cieszyły się szerokopasmowe łącza mobilne, z których w 2018 roku korzystało ponad 44 proc. użytkowników. Mniej zwolenników miały wąskopasmowe łącza mobilne oraz połączenia przez zwykłą linię telefoniczną lub połączenia cyfrowe. W ubiegłym roku do 95 proc gospodarstw, które miały szerokopasmowe łącze internetowe, np. światłowód dostarczany przez firmę UPC, należały dzieci. W Polsce zachodniej występuje większy zasięg internetu szerokopasmowego niż w Polsce wschodniej.

Jak często korzystamy z internetu?

GUS wyliczył także, jak często łączymy się z siecią. Regularnie w 2018 roku robiło to 74,8 proc. osób. Codziennie lub prawie codziennie z sieci korzystało niemal 64 proc. respondentów, a przynajmniej raz w tygodniu – prawie 11 proc. Rzadziej niż raz w tygodniu łączyło się z siecią 2,8 proc. respondentów. Udział osób, które regularnie korzystają z internetu różni się w zależności od wieku, aktywności zawodowej, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Biorąc pod uwagę to, ile osób w Polsce ma komputer, dostęp do internetu i aktywnie korzysta z globalnej sieci, można powiedzieć, że w Polsce rośnie społeczeństwo informacyjne, którego naturalnym otoczeniem stają się nowoczesne technologie teleinformatyczne.

 

 

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop