Zamknij
REKLAMAGrille ogrodowe - wybierz na Ceneo

ZUS, OFE, PPK, IKE, IKZE, PPE: Poznaj sposoby na zabezpieczenie emerytalne

13:27, 12.03.2021 | A.G
Skomentuj

Godne życie na emeryturze jest zapewne celem każdego z nas. Lecz, aby zapewnić sobie odpowiednią emeryturę, należy dobrze się zabezpieczyć. Obecne prognozy wskazują, że nasze przyszłe emerytury będą wynosiły około 1/3 obecnych zarobków. Jaka forma odkładania na starość będzie najlepsza? Akcje, dzieła sztuki, złoto? Niekoniecznie. Skupmy się na o wiele prostszych sposobach, w których nie musisz być doskonałym znawcą tematu. Przyjrzyjmy się możliwościom, jakie oferuje ZUS, OFE, PPK, IKE, IKZE, PPE. Po przeczytaniu artykuły będziesz wiedział, jaka metoda zabezpieczenia emerytalnego jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Najpopularniejszy - ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych "ZUS" jest najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia emerytalnego. Główną rolą ZUS-u jest realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Możemy wymienić także takie zadania, jak:

 • wydawanie legitymacji emeryta-rencisty osobom uprawnionym
 • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek
 • ustalanie uprawnień do świadczeń oraz wypłacanie świadczeń (np. emerytur, rent)
 • opracowywanie prognoz dot. świadczeń społecznych

ZUS założony w 1934 roku jest koniecznością dla osób, które wcześnie rozpoczęły świadczenie pracy w oparciu o umowę o pracę. To także obowiązkowa opłata osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Warto też pamiętać o pewnej prawidłowości. Odprowadzanie składek jedynie do ZUS-u, bez względu na ich wysokość, nie wystarczy, aby zagwarantować sobie godną przyszłość.

Czym jest OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny powstał 1999 roku i pozwala na gromadzenie środków pieniężnych z przeznaczeniem na emeryturę w tak zwanym II filarze. OFE działa w oparciu o ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Warto wiedzieć, że za prowadzenie indywidualnego konta w OFE pobierane są dwie opłaty:

 • opłatę za zarządzanie kontem - pobierana jest z aktywów i jest proporcjonalna do sumy zgromadzonej na koncie
 • opłatę od każdej składki - potrącana jest od każdej wpłaty na konto, kwota potrącenia określana jest procentowo i nie może przekroczyć 1,75% jednorazowej wpłaty.

Warto jednak pamiętać o planach likwidacji OFE. Obecnie zgromadzone składki na koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym zostaną przelane na Indywidualne Konta Emerytalne lub do ZUS-u. W przypadku przelania środków do IKE naliczona opłata w wysokości 15%.

Pracownicze Plany Kapitałowe "strzałem w 10"?

PPK jest pracowniczym i przede wszystkim dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania. Wchodzi w skład tak zwanego III filaru polskiego systemu emerytalnego. Jest on tworzony wspólnie przez państwo, pracodawcę oraz pracownika. Na indywidualnym koncie pracownika będą zapisywane cztery rodzaje wpłat:

 1. Wpłaty podstawowe
 2. Wpłaty dodatkowe
 3. Wpłata powitalna
 4. Dopłaty roczne

Wpłaty podstawowe dokonywane są zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Oba wcześniej wymienione podmioty mogą także dokonywać wpłat dodatkowych. Państwo dokonuje natomiast wpłaty powitalnej. Państwo odpowiada również za dopłaty roczne, wynikające z uczestnictwa danego podmiotu w PPK w roku kalendarzowym. Wypłata środków zgromadzonych na indywidualnym koncie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych jest możliwa, gdy pracownik ukończy 60 lat. Wcześniejsze wybranie środków jest możliwe, jednak należy spełnić szereg warunków.

Indywidualne Konto Emerytalne

IKE stanowi dobrowolną formę ubezpieczenia emerytalnego w Polsce. Stanowi tak zwany III filar systemu emerytalnego w Polsce. Sposób ten pozwala na indywidualne gromadzenie dodatkowych środków z przeznaczeniem na emeryturę. Posiadacz konta w IKE może wybrać dogodny dla siebie sposób oszczędzania spośród:

 • obligacji skarbu państwa
 • lokaty bankowej
 • ubezpieczenia kapitałowego
 • funduszu inwestycyjnego
 • samodzielnego inwestowania na giełdzie

Warto wiedzieć, że dochody uzyskane z tytułu oszczędzania na IKE zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych (wynosi on 19%). Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne wynosi 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok.

A może IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego także stanowi dobrowolną formę oszczędzania na emeryturę i także wchodzi w skład tak zwanego III filaru. Warto pamiętać, że IKZE może założyć każdy bez względu na to, czy korzysta już z innych, dobrowolnych form oszczędzania. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może być prowadzone przez:

 • bank, na podstawie rachunku oszczędnościowego
 • dom maklerski na podstawie rachunku inwestycyjnego
 • zakład ubezpieczeń; tak zwana polisa na życie
 • powszechny fundusz emerytalny prowadzone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Warto również pamiętać, że w przypadku IKZE, kwotę, która zostanie wpłacona na indywidualne konto w danym roku kalendarzowym można odliczyć od podatku. Co więcej, w przypadku dziedziczenia oszczędności w tym wypadku konieczne jest odprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego o wysokości 10%. 

Pracowniczy Program Emerytalny

System ten stanowi kolejną, dobrowolną metodę oszczędzania i wchodzi w skład tak zwanego III filaru. W ramach tego systemu pracodawca odprowadza składki za swoich pracowników, jednak ich suma nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia pracownika. Program pozwala także na dobrowolne odprowadzanie składek przez pracownika. Zysk, a także środki zgromadzone na indywidualnym koncie zwolnione są z podatku, o czym warto pamiętać. PPE zawsze jest programem, w którym wysokość składki jest odgórnie zdefiniowana.

 

Artykuł przygotowano na podstawie przewodnika emerytalnego: https://zaradnyfinansowo.pl/przewodnik-emerytalny/

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMARowerki i zabawki ogrodowe - zobacz ceny
0%